Nieuwe patiënt? Vul het contactformulier in of mail naar info@kidenco.be
Nieuwe patiënt? Vul het contactformulier in of mail naar info@kidenco.be
7

Team

Eline Wagemans en Sander Hiroux

info@kidenco.be


Eline Wagemans

Foto Eline Wagemans

Kinderkinesitherapeut
Praktijkcoördinator
Kinderkinesitherapeut
Psychomotorische therapeut
Bobath therapeut
Pre- en postnatale begeleiding
eline@kidenco.be
0494/66.11.53


Mijn naam is Eline Wagemans. In 2015 ben ik afgestudeerd als master in de kinesitherapie en revalidatie met als specialisatie pediatrie aan de KU Leuven. Dit betekent dat ik mij hoofdzakelijk bezig houd met de therapie van kinderen. Daarnaast heb ik enkele andere specialisaties gevolgd waardoor ook mama's in de praktijk terecht kunnen net voor of net na de bevalling.

Als kleine meid wist ik al dat ik heel graag met kinderen wou werken. Hun spontaniteit en oprechtheid vormen een enorme bron van motivatie maar mijn passie voor het vak is gaandeweg ontstaan tijdens mijn studies. Zo boeiend om te leren en zelf te ontdekken hoe kinderen elk op hun eigen tempo en manier ontwikkelen en groeien tot volwassenen met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden.

Ook de bevalling spreekt me aan omwille van de magische beleving hierrond. Daarom sta ik graag klaar voor de vrouwen die net voor en na de bevalling pre- en postnatale kinesitherapeutische begeleiding nodig hebben.

Dit zijn de opleidingen die ik reeds volgde. Ook probeer ik me jaarlijks te blijven bijscholen.

 • Postgraduaat in de pediatrische revalidatie bij neurologische problemen (Bobath)
 • Cursus voor het geven van zwemles aan kinderen met een beperking of achterstand
 • Cursus schrijftrein, een procesgerichte schrijfmethode
 • Cursus Typ 10
 • Pre en postnatale begeleiding en zwangerschapsbegeleiding (Lief Portael)
 • Cursus problemen met lateralisatie bij kleuters en jonge kinderen (Thomas More)
 • Motorische ontwikkeling bij babies (Smarteducation)
 • Bodymap module 1 en 2
 • Sherborne
 • Cursus: ‘Mijn kind stapt (nog) niet’ door Katleen Onderbeke (Ugent)
 • Webinar: ‘Als slapen moeilijk gaat’ en het effect van motoriek op het slaappatroon door Marieke La Verge
 • Zomermasterclass: Kindertekeningen door Eveline Ruitenberg

Inneke Huion

Foto Inneke Huion

Kinderkinesitherapeut
psychomotorische therapeut
Bobaththerapeut
Pre- en postnatale begeleiding
inneke@kidenco.be
0493/73.46.83

Mijn naam is Inneke Huion. In 2019 studeerde ik af als Master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met specialisatie pediatrie aan de UHasselt. Tijdens de opleiding heb ik ontdekt dat ik graag met kinderen werk. Ik hou ervan om spelenderwijs en op een creatieve manier kinderen te stimuleren om hun unieke talenten te ontplooien. Elk kind is anders en heeft zijn of haar eigen vaardigheden.

Ook aanstaande moeders kunnen bij mij terecht. Een zwangerschap is een bijzondere ervaring, daarom heb ik mij onmiddellijk na mijn studies bijgeschoold in pre- en postnatale kinesitherapie.

Door eerdere jobs en stages heb ik ervaring met de revalidatie van neurologische, psychomotorische en respiratoire aandoeningen, alsook baby’s met een voorkeurshouding en/of nood aan ontwikkelingsstimulatie.

Opleidingen die ik reeds gevolgd heb:

 • Typ10 (C&Explore)
 • Pre- en postnatale begeleiding en zwangerschapsbegeleiding (Lief Portael)
 • KineCoach basismodule (Axxon)
 • Problemen met lateralisatie bij kleuters en jonge kinderen (Wendy Peerlings) - Fijne motoriek zelfstandig en speels remediëren met de fijnmotoriekkoffer (Wendy Peerlings)
 • Schrijfmotoriek speels en doordacht ondersteunen in de basisschool (Wendy Peerlings)
 • Lesgever watergewenning (Gezinssport Vlaanderen)

Ingeschreven voor volgende opleidingen:

 • KineCoach Obesitas bij kinderen en adolescenten (Axxon)
 • Jaarcursus Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren (Wendy Peerlings)

Isabel Goossens

Foto Isabel Goossens

Kinderkinesitherapeut
Psychomotorische therapeut
Relaxatietherapeut io
isabel@kidenco.be
0497/88.53.75

Mijn naam is Isabel en ik studeerde af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in 2018, met als specialisatie pediatrie. Onmiddellijk na mijn studies kwam ik terecht in twee zelfstandige praktijken, waar ik voornamelijk psychomotorische therapie gaf. Daarna combineerde ik mijn job als zelfstandige met een functie als kinesist in Sint-Gerardus buitengewoon onderwijs te Diepenbeek en later in combinatie met het ondersteuningsnetwerk voor kinderen met een motorische beperking (Type 4, ONW Centrum).

Ik ben een enthousiaste therapeute die kinderen leert groeien in zelfvertrouwen en vaardigheden. Creativiteit, motivatie en plezier in bewegen zijn hierbij mijn belangrijkste uitgangspunten.

Bijscholingen:

 • Postgraduaat psychomotoriek bij kinderen, Ugent
 • Sherborne
 • Trainen van coördinatievaardigheden
 • Bodymap ontwikkelingslab
 • multimove en sportsnack begeleider
 • Wobbelturnen
 • Eéndaagse opfrissing: Schrijfmotoriek, Marc Litière
 • Eéndaagse opfrissing: Lateralisatie, Marc Litière
 • Webinars: hypermobiliteit bij kinderen, lock-down naar grow-up in Corona

Joke Van Camp

Foto Joke Van Camp

Kinderkinesitherapeut
Psychomotorische therapeut
Bobaththerapeut
joke@kidenco.be

Mijn naam is Joke en ik studeerde in 2005 af als Master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, met als afstudeerrichting Pediatrie. Onmiddellijk na mijn afstuderen kon ik starten als kinesitherapeut in Centrum Ganspoel, waar ik nog steeds aan de slag ben en waar ik een lange ervaring opbouwde in het werken met kinderen met een visuele of visueel-meervoudige beperking. Ook werkte ik 6 jaar lang in een privépraktijk waar ik een heel diverse groep kindjes begeleidde.

Enkele jaren en drie kindjes later lijkt het me leuk weer in een zelfstandige setting te kunnen werken en mijn horizon te verbreden! En daar lenen de mooie nieuwe praktijkruimtes bij Kid&Co zich uitstekend toe!

Bijscholingen:

 • Basiscursus NDT-Bobaththerapeut
 • Refresher course Bobath ‘CP in het water’
 • Refresher course ‘Bobath bij volwassenen’
 • Refresher course ‘Dyskinetic Cerebral Palsy’
 • Elastisch therapeutisch Tapen bij kinderen
 • Jaaropleiding Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren

Lore Leynen

Foto Lore Leynen

Kinderkinesitherapeut
Neurologische revalidatie
Psychomotorische therapeut io
joke@kidenco.be

Mijn naam is Lore. Nadat ik mijn diploma als kinesitherapeute in pediatrische aandoeningen (KU Leuven, 2020) behaalde, besloot ik om aansluitend de master neurologische revalidatie (KU Leuven, 2021) te volgen.

Sindsdien werk ik in een praktijk met de focus op neurologische revalidatie. Daarnaast ben ik kinesitherapeute in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod, type 3 en type 9.

Ik ben een zorgzaam en enthousiast persoon. Samen met het kind tracht ik op creatieve wijze hun doelen te behalen. Hierbij hecht ik veel belang aan een goede communicatie met de nabije omgeving van het kind.

Bijscholingen:

 • Webinar schrijfmotoriek
 • Webinar basisvorming executieve functies
 • Typ10

Bijscholingen in de nabije toekomst:

 • Jaarcursus psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren van Wendy Peerlings

Mishka Beutels

Foto Mishka Beutels

Klinisch orthopedagoog en relatie- en gezinstherapeut i.o.
mishka@kidenco.be
0474/57.00.31

Mijn naam is Mishka Beutels. In juli 2017 ben ik afgestudeerd als klinisch orthopedagoog aan de KU Leuven. In februari 2018 behaalde ik mijn lerarendiploma en ben ik gestart als leerkracht Nederlands in het Franstalig onderwijs. Na 2 jaar lesgeven begon ik mijn job als zorgcoördinator in een school voor anderstalige nieuwkomers. Hier ben ik nog steeds tewerkgesteld, gecombineerd met mijn functie in deze praktijk.

Ik hou ervan om bezig te zijn met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Naast verschillende jaren als leiding en groepsleiding bij de Chiro, heb ik tijdens mijn studies ook ervaring opgebouwd bij verschillende organisaties die met kinderen werken. Mijn doel is dat iedereen steeds met zijn of haar verhaal bij iemand terecht kan, ook al is het niet altijd gemakkelijk om over bepaalde onderwerpen te praten. Ik zet steeds in op het creëren van een veilige omgeving tijdens de begeleiding, zodat iedereen vrijuit kan spreken.

Je kan bij mij terecht met vragen en bezorgdheden: maak je je zorgen over je schoolwerk, voel je je niet goed in je vel of heb je een probleem bij een thuissituatie…? We zoeken samen naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Ik vind het belangrijk om te vertrekken vanuit de context, dit betekent dat iedereen die betrokken is bij de situatie een plaats krijgt in de gesprekken (bijvoorbeeld mama, papa, broer, zus, partner…). Deze aanpak staat ook centraal in het postgraduaat dat ik start in september 2021 (postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie).

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet om mij telefonisch of via mail te contacteren.

Laura Jacobs

Foto Laura Jacobs

Klinisch orthopedagoog
laura@kidenco.be
0485/37.20.43

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Kinderen, jongeren en hun gezinnen lopen tegen heel wat uitdagingen aan. Om verschillende redenen kan het een uitdaging zijn om de opvoeding af te stemmen op wat een kind nodig heeft. Als orthopedagoog help ik ouders weer op weg wanneer de vanzelfsprekendheid in de opvoeding wegvalt. Samen zoeken we naar nieuwe manieren om jullie flow terug in jullie dagelijks leven te brengen. Zowel voor grote als kleine vragen over de opvoeding kan je bij mij terecht. Dit kan gaan van vragen over de avondroutine tot vragen over heel moeilijk gedrag. Soms zijn er maar enkele afspraken nodig, soms gaan we voor langere tijd samen op pad.

Ook voor individuele begeleiding kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht. Soms hebben kinderen en jongeren nood aan iemand van buitenaf die een luisterend oor biedt, mee nadenkt en hen met bepaalde dingen helpt omgaan. Bijvoorbeeld wanneer ze veel angst hebben om fouten te maken, niet goed in hun vel zitten, een laag zelfbeeld hebben, moeilijk vrienden kunnen maken, moeilijkheden hebben op school, moeilijk met emoties kunnen omgaan, nog maar moeizaam met hun ouders kunnen communiceren, gepest worden,… De betrokkenheid van ouders vind ik ook dan zeer belangrijk.

Soms zit je met vragen over wat er aan de hand is en ben je op zoek naar antwoorden. Een belevingsonderzoek kan meer zicht geven op de thema’s die spelen in het hoofd van je kind, wanneer het er niet in slaagt om je dit te vertellen. Ook voor een intelligentie- of aandachtstest kan je bij mij terecht, als dit nodig is om een kind beter te begrijpen en te ondersteunen. Wanneer je bezorgd bent om de ontwikkeling van je kind, kan ik je helpen nagaan of er tekenen zijn van een ontwikkeling die anders verloopt.

Waarvoor kunnen kinderen, jongeren, ouders en gezinnen zoal bij mij terecht:

 • Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding bij kleine en grote vragen
 • Ondersteuning van kinderen en jongeren bij emotionele, sociale en gedragsmatige moeilijkheden
 • Omgaan met ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ASS, ...
 • Ondersteuning bij het leren van sociale vaardigheden, assertiviteit, ...
 • (verbale en non-verbale) intelligentie- en aandachtstesting
 • Belevingsonderzoek
 • Zorgen over de ontwikkeling van je kind

Hilde Bottelier

Foto Hilde Bottelier

Welzijnscoach voor personen met autisme en hun omgeving
hilde@kidenco.be
016/84.44.81

Wie ben ik?

Ik ben Hilde Bottelier, welzijnscoach autisme / auticoach en zelf ook mama in een gezin met autisme. Ik ben met grote onderscheiding afgestudeerd aan het postgraduaat auticoach (PXL Hogeschool, Hasselt, opleiding van twee jaar), met een eindwerk over de begeleiding van een jonge tiener met hulpvragen rond (Zelfstandig) leren met autisme.

Ik ben nu ook zelf een van de gastdocenten voor die opleiding.

Als een kind autisme heeft, wordt het hele gezinsleven beïnvloed door autisme. De zoektocht naar inzichten en handvatten vraagt veel energie. Het onbegrip dat je tegenkomt soms nog meer. En hoewel er veel informatie beschikbaar is over autisme, zal geen enkel boek beschrijven hoe jouw kind het autisme ervaart. Een auticoach kan je dan helpen inzichten te krijgen in het autisme van jouw kind waardoor ook de moeilijkste momenten draaglijker worden.

Als een auticoach begeleid ik niet alleen de persoon met autisme zelf maar ook zijn/haar omgeving, op weg naar een leven dat voor iedereen meer is dan overleven.

Je kan bij mij terecht om inzicht te krijgen in het autisme van jouw kind, om grip te krijgen op stressgedrag dat zich uit in agressie of apathie, voor schoolse problemen (omgang met andere kinderen maar ook het leren zelf en de spreekbuis naar de school), hulp bij het bekomen van de zorgtoeslag, het stimuleren van zelfredzaamheid, coördinatie van de zorgverlening,...

Voor acute crisismomenten waarvoor een dringende interventie noodzakelijk is, kan je helaas geen beroep doen op mij.

Recente vormingen:

 • H.A.P.P.Y.-coach training van Peter Vermeulen, gericht op het welzijn van personen met autisme (2021)
 • Autisme in de puberteit
 • Vrouwen/meisjes en autisme (Annelies Spek)
 • Omgaan met weerstand bij autisme
 • Schooluitval bij autisme

Eerdere vormingen:

 • Tekenen en autisme, Mieke De Gunst
 • Leren met autisme, Autisme Centraal (Masterclass)
 • Autisme op school, Het Raster vzw (webinar)
 • Mensen met autisme op weg helpen naar succesbeleving, Autisme Centraal (webinar)
 • Werken aan een groeimindset, Autisme Centraal (Masterclass)
 • De valkuilen van overschatting, Autisme Centraal (webinar)
 • Stressreductie via proprioceptie, Autisme Centraal (webinar)
 • Wat als hij door het lint gaat, Autisme Centraal (webinar)
 • Ontspannen omgaan met autisme, Marja Boxhoorn, onlinetraining, 10 sessies
 • Oudertraining, Het Raster Leuven (2019)
 • Eureka Kessel-lo: Rekenen en spelling, oudertraining (2016)
 • Creatief denken, Prana
 • Braingym

Staan nog op de planning (najaar 2021 - voorjaar 2022):

 • H.A.P.P.Y.-coach training van Peter Vermeulen, gericht op het welzijn van personen met autisme
 • Brain blocks voor begeleiders

Lisa Van Meulder

Foto Lisa Van Meulder

Gecertificeerde baby- en kinderslaapcoach
lisa@kidenco.be
0477/55.94.06

Mijn naam is Lisa en ben een gecertificeerde baby- en kinderslaapcoach. Kindjes en slapen lijkt hand in te gaan, maar in de praktijk loopt het vaak moeilijker dan verwacht. Dit was ook mijn drijfveer om me te verdiepen in slaap bij baby'tjes, peuters en kleuters. Tijdens een begeleidingstraject geef ik ouders meer informatie over slaap, help ik bij het creëren van een veilige slaapomgeving en gezonde slaapgewoontes, geef ik tips over hoe we het kindje kunnen leren om zelfstandig in slaap te vallen, om langere dutjes te kunnen doen, om te leren doorslapen, etc. Hierbij staan de veiligheid van het kindje en jullie noden en wensen steeds centraal. Meer slaap voor het hele gezin? Daar kunnen we samen stap per stap aan werken.


Nieuwe patiënt?

Bekijk op deze pagina alvast wat je niet mag vergeten op je eerste afspraak.