Kid & Co, Multidisciplinaire kinderpraktijk voor hulpverlening, therapie en diagnostiek.

Psychologie en psychotherapie

Testing

Ons team van psychologen en klinische orthopedagogen zijn opgeleid om verschillende diagnostische tests af te nemen bij kinderen. Hierbij wordt een uitgebreid bilan opgesteld en in samenspraak met een psychiater kan een diagnose volgen.

  • Belevingsonderzoek
  • (Verbale of nonverbale) Intelligentie- en aandachtstesting
  • Diagnostisch onderzoek ikv vermoeden ADHD, ASS, DCD, ...


Psychotherapeutisch traject

Op basis van jouw hulpvraag, gaan wij samen op zoek hoe we jullie het beste kunnen verder helpen. Het therapeutisch traject start altijd met een aanmelding en intakefase. Nadien volgt er een kennismakingsfase met eventuele diagnostiek en een adviesgesprek. 

Afhankelijk van de aard van de klachten en de conclusies uit de kennismakingsfase kan de therapiefase bestaan uit individuele psychotherapie voor het kind of de ouders, psychotherapie voor het kind en de ouders samen of een combinatie daarvan.
De maat waarin de ouderbetrokkenheid noodzakelijk is voor het wel slagen van therapie wordt besproken en hangt af van de bezorgdheden.


Psychologische begeleiding

Ouderbegeleiding

Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding bij kleine en grote vragen.

Begeleiding van een traject bij ADHD/autisme

Na de vaststelling van ADHD of autisme bij een kind hoeft het zorgtraject niet te stoppen. Vaak roept een diagnose vragen op en heeft het kind zelf of zijn omgeving nood aan een concrete aanpak van de hulpvragen. Dit traject kan één van onze psychologen/klinische orthopedagogen met het kind/gezin/familie/school doorlopen.

Bij kinderen met autisme kunnen we specifiek doorverwijzen naar onze welzijnscoach voor personen met autisme. Zij heeft een extra opleiding gevolgd om dit traject uit te werken.


Prijzen en terugbetaling


TherapiePrijsDuur
Praktijkbezoek65 euro50 min + 10 min afronding
Schoolbezoek 30 min35 euro30 min
Schoolbezoek 60 min65 euro60 min


Terugbetaling voor psychologie en orthopedagogiek is erg variabel en afhankelijk van uw mutualiteit. Vind meer info hierover via deze link.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x